Instagram Facebook

Hvem har fått tilskudd/tilsagn

Detaljert oversikt over tilskudd til bedriftsretta tiltak fra SuSu-programmet 2014 – 2021 finner du her.

Oversikten viser hvilke bedrifter som har fått tilskudd, budsjett for prosjektene, tilskuddsbeløp, arbeidsplasseffekt, fordeling i forhold til bransje, tiltakskategori og kommuner mm.

Detaljer kommer fram når du holder pekeren over illustrasjonene. Oversikten oppdateres løpende.


I perioden 2014-17 ble det tildelt

  • 8,2 mill kr i tilskudd fra SuSu-programmet
  • til 66 prosjekt i ulike bedrifter i Sunndal og Surnadal
  • med et samlet budsjett på 45 mill kr

som bidro til etablering av 108 nye arbeidsplasser, og sikring av 77.

Logoer til bedrifter som fikk tilskudd 2014-17: