Instagram Facebook

Tankesmie i Torvik

I september inviterte vi barnefamilier fra Sunndal og Surnadal til «Tankesmie» i Torvik hos Nina Torvik i selskapet «Opp og Ut». Vi har gjennomført en tankesmie tidligere med bedriftsledere og programstyret hvor vi ville avdekke hvilke behov bedriften hadde og hva de mente at vi som tilretteleggere av næringsutvikling skulle prioritere.

Denne gang var fokuset «bolyst og blilyst» som er viktig i rekrutteringssammenheng og omdømmebygging. Det handler til slutt om attraktivitet og muligheten til å øke tallet på innbyggere og få kompetanse og arbeidskraft til regionen.

Slike møter med næringsliv og innbyggere gir oss gode råd om hva som er viktig og hva vi bør prioritere av tiltak for å skape vekst og utvikling på Indre Nordmøre i SUSU-regionen.

VI ba om de vurderte hva som var viktigst for at de flyttet hjem eller flyttet hit. Og Den største motivasjonen til å flytte hit/hjem var nærhet til familie, jobb, oppvekst/miljø for barna, attraktivt boligområde, nettverk fra oppveksten.

De fleste sa det var jobbtilbud for begge, og det var avgjørende. Godt tilbud og nærhet til barnehage og skole for var av stor betydning, stor motivasjon for å flytte.

Samtidig var det meget fornøyd med skole, barnehage, helse/legesenter, idrettstilbud og renovasjon som kommunale tjenester.

Det var poengterte av de fleste at de savnet møteplasser der barna er med (lekeland), og møteplasser for ungdom som ikke driver organisert idrett. Vi ba om råd på hvordan vi best kan rekruttere tilflyttere, og det var å tilby attraktive jobber og fine boligtomter som var avgjørende og definitivt enighet om

Beliggenhet og plassering av boligtomter var veldig viktig, i åpent landskap og romslige tomter, samtidig var det viktig at det var sentrumsnært, og nærhet til skole og barnehager.

De fritidsaktivitetene som de vurderte som er viktig var musikk/kulturskole, svømmehall, bredde-idrett, samt aktiviteter for de minste barna.

Dette var viktige innspill for oss når vi skal prioriter aktiviteter og ikke minst når vi skal i gang med nye plandokument i begge kommunen i det kommende året.

Vi vil rette en stor takk til både store og små som var med denne ettermiddag i september.

Her er noen bilder av gjengen oms deltok i Bondepikenes kafe: