Instagram Facebook

SuSu:Connect – for utvikling i din bedrift

Næringslivet på indre Nordmøre er i vekst. -Vi vet at det foregår mye spennende i bedriftene i Sunndal og Surnadal. Bruk SuSu:Connect til å sjekke ut muligheter for å delta i gode utviklingsprogram og hente ut tilskudd til prosjekt i din bedrift, oppfordrer Kim Stian Bråstad i SUNS og Harald Bredesen i Surnadal kommune.

Under SuSu:Connect kan du delta på:

  • Skal-Skal ikke.

Kurs for personer som vurderer å starte bedrift, eller som nettopp har startet bedrift, tirsdag 24.september.  Se her for mer info

  • Bedriftsutvikling for vekst.

Temamøte for bedrifter med utviklingstanker, onsdag 25.september. Se her for mer info

  • Reiseliv-Mat-Kultur-Næring

Workshop for aktuelle bedrifter, torsdag 26.september. Se her for mer info

  • Penger å hente

Frokostmøte om muligheter for tilskudd, fredag 27.september: Se her for mer info

 

SuSu-programmet har mål om å bidra til økt tilfang av prosjekter og tilskudd fra ulike deler av virkemiddelapparatet til bedrifter i Sunndal og Surnadal. Statistikken viser lavere uttak av midler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge blant bedrifter på Nordmøre sammenlignet med Sunnmøre.

-Vi vil forbedre vår posisjon på denne statistikken, og kan også bidra med assistanse til bedrifter som ønsker hjelp til prosjektbearbeiding eller skriving av søknader, avslutter Harald og Kim Stian.