Instagram Facebook

SuSu – kommunalt oppgavefellsskap for næringsarbeid

Den nye kommuneloven fra 1. januar 2020, definerer næringssamarbeidet i SuSu som et Interkommunalt oppgavefellesskap, §19. Dette krever en formell konstituering, ledet av et valgt representantskap. Organiseringen og konstitueringen måtte skje etter at begge kommunestyrene hadde gjort de nødvendige politiske vedtak.

Ny organisering, valg av medlemmer til representantskapet, samt samarbeidsavtale/vedtekter ble vedtatt i kommunestyret i Sunndal, 25.11.20, sak 94-20 og i kommunestyret i Surnadal 26.11.20, sak 76-20.

Det som da tidligere het SuSu-Programmet, heter derfor nå Interkommunalt oppgavefellesskap og det tidligere programstyret heter nå representantskapet.