Instagram Facebook

SuSu: Connect – Penger å hente

Uke 39 er uka for SuSu: Connect. Fredag 25.09. er det frokostmøte med tema “Penger å hente”. Det finnes mange tilskuddsordninger som bedrifter kan søke på til utvikling og vekst. Denne dagen skal vi gi et innblikk i noe av det som finnes.

  • Sted: Sunndal kulturhus, Støgu
  • Tid: 25. september, kl. 08.00 – 11.00

Målgruppe: Oppstartsbedrifter og bedrifter med utviklingsprosjekt, samt bedriftsnettverk.

Innhold: Frokostmøte med muligheter for tilskudd. Vi starter med frokost kl. 08.00 – 08.30.

Virkemidler og tilskudd til bedrifter i avklaringsfase, oppstart-/etablering- og utviklingsfase.

  • Hoppid.no, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Finansiering fra Innovasjon Norge
  • SuSu – bedriftsrettede tiltak og prosjekt
  • Lokale næringsfond
  • Bedriftsnettverk

Gratis, inkl. koronatilpasset frokost.

Påmelding innen 18.09. til:

Harald Bredesen – harald.bredesen@surnadal.kommune.no
Anne Gulla Hagen – anne@suns.no