Instagram Facebook

SuSu: Arena 23. januar 2020

SuSu:Arena går av stabelen i Sunndal Sportshall TORSDAG 23.januar 2020. SuSu:Arena er en felles Karrieredag for Sunndal og Surnadal og et årlig tiltak som inngår i SuSu-Programmet.

SuSu:Arena skal samle næringsliv og elever fra Sunndal og Surnadal for å vise frem og knytte relasjoner mellom fremtidige arbeidstakere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Sunndal vidaregåande, Surnadal vidaregåande, Sunndal ungdomsskole, Sunndal voksenopplæring og Surnadal voksenopplæring vil stille med ca 600 elever fra Sunndal og Surnadal. Dette blir en fantastisk karriere- og rekrutteringsdag for elever, bedrifter og utdanningsinstitusjoner!

Tidspunktet for SuSu: Arena 2020 er kl. 09.15 – 16.00. Vi starter med presentasjoner fra høyere utdanning, med påfølgende åpning i Sunndal Sportshall.

Invitasjoner er sendt ut til bedrifter i regionen, samt utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning og opplæringskontorene.

Hovedinnholdet skal være:

Felles karrieredag for elever fra Sunndal og Surnadal vidaregåande skole, Sunndal og Surnadal voksenopplæring og Sunndal ungdomsskole (10.klasse).
Felles kulturarena og møteplass av og for elever fra ungdomsskolene, videregående skoler, voksenopplæringer og kulturskoler i begge kommunene.
En satsing på aktiv bruk av elev- og ungdomsbedrifter i planlegging og gjennomføring av arrangementet.
Videregående skoler, fagskoler, høyskoler, Newtonsenteret og opplæringskontorene på stands.
Bedriftspresentasjoner og bedrifter på stands

Vi håper alle tenker langsiktig rekruttering for bransje og region og melder seg på karrieredagen, SuSu: Arena 2020.

Påmelding sendes til mette@suns.no, innen 10. januar.

Åpen dag fra kl. 15.00 – 16.00.

Bli kjent med bedrifter og opplæringsinstitusjoner som representerer spennende framtidsmuligheter for unge i Sunndal og Surnadal. Alle er velkommen!