Instagram Facebook

Studietur til Fosen, 24-25. oktober 2019

Samarbeid om framtidsrettede kompetansetiltak i tråd med næringslivets behov, er blant delmålene til SuSu-Programmet 2018-2021.

Vi inviterer derfor til studietur for å få inspirasjon og ideer fra næringslivet, utdanningssystemet og virkemiddelapparatet på Fosen og høre hvordan de tenker og samarbeider.

FI – Fremtidens Innovasjon legger til rette program for oss.

Vi har gleden av å invitere representanter for næringsliv, politikk, næringsapparat og våre to videregående skoler med på turen.

Kostnader til reise og opphold vil bli dekt av
SuSu-Programmet.

Påmelding på suns.no, innen 14. oktober.

For mer informasjon og program, se Invitasjon studietur.