Instagram Facebook

SuSu – kommunalt oppgavefellsskap for næringsarbeid

Den nye kommuneloven fra 1. januar 2020, definerer næringssamarbeidet i SuSu som et Interkommunalt oppgavefellesskap, §19. Dette krever en formell konstituering, ledet av et valgt representantskap. Organiseringen og konstitueringen måtte skje etter at begge kommunestyrene hadde gjort de nødvendige politiske vedtak.

Ny organisering, valg av medlemmer til representantskapet, samt samarbeidsavtale/vedtekter ble vedtatt i kommunestyret i Sunndal, 25.11.20, sak 94-20 og i kommunestyret i Surnadal 26.11.20, sak 76-20.

Det som da tidligere het SuSu-Programmet, heter derfor nå Interkommunalt oppgavefellesskap og det tidligere programstyret heter nå representantskapet.

Mange ledige stillinger i Sunndal og Surnadal

Sunndal og Surnadal er en region som går godt! Antall utlyste stillinger tyder iallfall på det. Ser vi på NAV sine sider, er det hele 24 stillingsannonser fra Sunndal og Surnadal. Fordelingen er 18 i Sunndal og 6 i Surnadal. Tar vi med Tingvoll i søket, kommer vi på hele 30 stillingsutlysninger. Se her for fullstendig utlysning.

I tillegg til de ledige stillingene som er utlyst nå, er det stor aktivitet i Sunndal Næringspark med flere nyetableringer, som vil gi mange nye arbeidsplasser på sikt.

Det at vi har så mange ledige stillinger, betyr at vi har mulighet til å gi jobb til par som kommer flyttende. Ofte er det en utfordring å finne jobb til to, som det er behov for i et parforhold. Men med så mange ledige stillinger, vil det nå være mulighet for å finne interessante jobber for flere.

 

SuSu: Connect – Innovasjonsdag hos Newton

Uke 39 er uka for SuSu: Connect. I år starter vi med en spennende Innovasjonsdag hos Newton Sunndal. Der vi får spennende innlegg fra både sal og på Teams.
På Innovasjonsdagen vil vi få innblikk i ulike måter å bruke robotisering på og hvordan ulike næringer kan bruke dette. Dette er en dag som vil gi innblikk i hvordan en på best mulig måte kan møte morgendagens utfordringer.
Målgruppe: Bedrifter som ønsker informasjon om hvordan man kan bruke teknologi i innovasjonsarbeid, effektivisere og skape engasjement.

 • Sted: Newton Sunndal
 • Tid: 23. september, kl. 08.30 – 12.00

Program

08.30 – 09.00: NEWTON-senteret
Kl: 08.30 – Åpning ved SuSu
Kl: 08.32 – NEWTON Sunndal: Hva kan Newton være for det lokale næringslivet?
Kl: 08.46 – NEWTON Sørfold: Newton, Næringslivet og kommunen – felles utarbeiding av realfagplan. Hvordan har dette lyktes?

Kl. 09.00 – 09.50: Robotikk i produksjon
Kl. 09.00 – 09.20: «Muligheter og status på robotisering i Norge» ved Mechatronics Innovation Lab på Teams
Kl. 09.20 – 09.35: «Humanoid robot i helseinstitusjon – et praksiseksempel fra Eidet omsorgssenter» i Ålesund kommune» ved Viviann Maridal på Teams
Kl. 09.35 – 09.55: Storvik – Robotiserte prosesser i industrien

Pause: Kl. 09.55 – 10.10

Kl. 10.10 – 10.45 VR og AR-briller – Hvordan kan simulert virkelighet spare arbeidslivet tid og penger?
Kl. 10.10 – 10.30: «Status og muligheter med VR og AR» ved ÅKP – Ålesund Kunnskapspark. Gjennomføres på Teams.
Kl. 10.30 – 10.50: «VR-briller – Kvalitet i opplæring» ved Hydro Årdal på Teams

Kl.10.50 – 11.30: RPA / Robotisert Prosessautomasjon – Hvordan bruke digitale roboter?
Kl.10.50 – 11.10: «Hvilke oppgaver kan utføres av digitale roboter? ved Politiets Fellestjenester Lønn og Regnskap I Kristiansund
11.10 – 11.30: Pipelife – «Bruk av RPA i Pipelife/Wienerberger»

Lunsj: Kl. 11.30 – 12.00

Gratis, inkl. lunsj.

Påmelding innen 18.09. til:

Harald Bredesen – harald.bredesen@surnadal.kommune.no
Mette Sæter Ormset – mette@suns.no

SuSu: Connect – Reiselivsdag

Uke 39 er uka for SuSu: Connect. Torsdag 24.09. er dagen for reiselivsnæringa. I år som i fjor, samler vi reiselivsnæringa i Sunndal og Surnadal til et treff. Denne gangen blir treffet på Thon Hotel Surnadal / Surnadal kulturhus.

 • Sted: Thon Hotel Surnadal/Surnadal kulturhus
 • Tid: 24. september, kl. 12.00 – 15.30

Innhold

Tilskuddsordninger for næringen, ved Mette Sæter Ormset
Organisering av reiselivsnæringen i fylket, ved Karin Halle
Markedskampanjer Norge, høst og neste år, Visit Nordmøre og Romsdal, ved Eline Karlsdatter Fladseth og Synnøve Henden
Status RISS- veien videre, ved Håkon Fredriksen

Gratis, inkl. koronatilpasset lunsj.

Påmelding innen 18.09. til:

Karin Halle – karin.halle@surnadal.kommune.no
Mette Sæter Ormset – mette@suns.no

 

SuSu: Connect – Penger å hente

Uke 39 er uka for SuSu: Connect. Fredag 25.09. er det frokostmøte med tema “Penger å hente”. Det finnes mange tilskuddsordninger som bedrifter kan søke på til utvikling og vekst. Denne dagen skal vi gi et innblikk i noe av det som finnes.

 • Sted: Sunndal kulturhus, Støgu
 • Tid: 25. september, kl. 08.00 – 11.00

Målgruppe: Oppstartsbedrifter og bedrifter med utviklingsprosjekt, samt bedriftsnettverk.

Innhold: Frokostmøte med muligheter for tilskudd. Vi starter med frokost kl. 08.00 – 08.30.

Virkemidler og tilskudd til bedrifter i avklaringsfase, oppstart-/etablering- og utviklingsfase.

 • Hoppid.no, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Finansiering fra Innovasjon Norge
 • SuSu – bedriftsrettede tiltak og prosjekt
 • Lokale næringsfond
 • Bedriftsnettverk

Gratis, inkl. koronatilpasset frokost.

Påmelding innen 18.09. til:

Harald Bredesen – harald.bredesen@surnadal.kommune.no
Anne Gulla Hagen – anne@suns.no

 

Tiltak i koronatider

I regi av SuSu-programmet har det denne uka (uke 14) vært gjennomført en spørreundersøkelse blant gründere, bedrifter og virksomheter i Sunndal og Surnadal, med mål om framskaffe et kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra med tiltak i en krevende tid for lokalt næringsliv.

Undersøkelsen viser at det er en krevende situasjon for mange bedrifter. Per 3.april var 653 personer permittert fra bedrifter i Sunndal og Surnadal. Kun et fåtall av bedriftene har imidlertid gjennomført oppsigelser så langt. Situasjonen er særlig krevende innen reiseliv og handel. Tallene for bedriftene i SuSu-kommunene er noe lavere enn gjennomsnittet på landsbasis.

Situasjonen for lokalt næringsliv som følge av koronakrisen ble behandlet i møter i Formannskapene i Sunndal og Surnadal torsdag 2.april, og i møte i styret for SuSu-Programmet fredag 3.april. Formannskapene vedtok at det skal iverksettes flere ekstraordinære tiltak i kommunal regi.  Programstyret vedtok å be SuSu-administrasjonen iverksette følgende tiltak:

 1. Holde seg oppdatert på ekstraordinære tiltak, pakker og virkemidler for å kunne yte god rådgiving og bistand
 2. Følge opp gründerbedrifter i tråd med innspill fra kartlegging blant bedriftene
 3. Følge opp lokale bedrifter og tilby bistand i tråd med prioriteringen i spørreundersøkelsen:
  • Kontanttilskudd
  • Bedriftsutviklingstiltak
  • Kompetansetiltak
 4. En særskilt satsning i SuSu-regi rettet mot lokale bedrifter innen reiseliv og handel, bla gjennom ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO-2) tilbudt via Møre og Romsdal fylkeskommune
 5. Utvikle og søke å få finansiert prosjekter i regi av SUNS/Surnadal kommune og SuSu-programmet som skal bidra til styrka satsing og tilrettelegging for gründere og etablerte bedrifter
 6. Opprettholde god dialog, innhente og oppdatere kunnskap om utviklingen blant gründere og lokale bedrifter i den rådende situasjonen

Presentasjon av spørreundersøkelsene finner du her:

200403 Sprørreundersøkelse koronasit SuSu

SuSu-programmet er et samarbeid om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal kommuner. Et felles programstyre sammensatt av representanter for næringslivet og kommunene leder programmet. Programadministrasjonen utføres av Surnadal kommune, nærings- og utviklingsavdelinga og Sunndal Næringsselskap (SUNS).

For mer info:

SuSu-administrasjonen v. programleder Karin Halle, Surnadal kommune (mob 41 61 92 00) og

Per Helge Malvik, SUNS (mob 90 85 93 80)

Ordførerne Ståle Refstie i Sunndal (t.v.)

og Margrethe Svinvik i Surnadal er leder og

nestleder i Programstyret for SuSu-programmet.            Programstyret, samt observatører og deler av administrasjonen

Tekster fra SuSu: Arena, av elevbedriften Gull Blyet

Under Susu: Arena har vi vært så heldige å ha hjelp av flere elevbedrifter og en ungdomsbedrift. To bedrifter hadde ansvaret for pynting, en bedrift var medhjelpere til rigging, mens den siste elevbedriften hadde i oppgave å skrive om arrangementet.

Jentene i elevbedriften Gull Blyet har intervjuet fem bedrifter som stod på stand og de har et intervju med årets prosjektleder for SuSu: Arena.

Tekstene finner du her:

tekst om SuSu

susuarena

Bildene viser noe av resultatet til pyntebedriftene og riggebedriften.

SuSu: Arena 23. januar 2020

SuSu:Arena går av stabelen i Sunndal Sportshall TORSDAG 23.januar 2020. SuSu:Arena er en felles Karrieredag for Sunndal og Surnadal og et årlig tiltak som inngår i SuSu-Programmet.

SuSu:Arena skal samle næringsliv og elever fra Sunndal og Surnadal for å vise frem og knytte relasjoner mellom fremtidige arbeidstakere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Sunndal vidaregåande, Surnadal vidaregåande, Sunndal ungdomsskole, Sunndal voksenopplæring og Surnadal voksenopplæring vil stille med ca 600 elever fra Sunndal og Surnadal. Dette blir en fantastisk karriere- og rekrutteringsdag for elever, bedrifter og utdanningsinstitusjoner!

Tidspunktet for SuSu: Arena 2020 er kl. 09.15 – 16.00. Vi starter med presentasjoner fra høyere utdanning, med påfølgende åpning i Sunndal Sportshall.

Invitasjoner er sendt ut til bedrifter i regionen, samt utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning og opplæringskontorene.

Hovedinnholdet skal være:

Felles karrieredag for elever fra Sunndal og Surnadal vidaregåande skole, Sunndal og Surnadal voksenopplæring og Sunndal ungdomsskole (10.klasse).
Felles kulturarena og møteplass av og for elever fra ungdomsskolene, videregående skoler, voksenopplæringer og kulturskoler i begge kommunene.
En satsing på aktiv bruk av elev- og ungdomsbedrifter i planlegging og gjennomføring av arrangementet.
Videregående skoler, fagskoler, høyskoler, Newtonsenteret og opplæringskontorene på stands.
Bedriftspresentasjoner og bedrifter på stands

Vi håper alle tenker langsiktig rekruttering for bransje og region og melder seg på karrieredagen, SuSu: Arena 2020.

Påmelding sendes til mette@suns.no, innen 10. januar.

Åpen dag fra kl. 15.00 – 16.00.

Bli kjent med bedrifter og opplæringsinstitusjoner som representerer spennende framtidsmuligheter for unge i Sunndal og Surnadal. Alle er velkommen!

Nye medlemmer i programstyret

Tirsdag 10. desember hadde programstyret for SuSu møte på Sunndalsøra. Dette var det første møte der de nye representantene fra de to kommunene deltok.

De nye medlemmene fra Surnadal kommune er, ordfører Margrethe Svinvik og Rakel Polden. Fra Sunndal kommune er Siri Sande ny, sammen med ordfører Ståle Refstie, som har vært med fra starten.

Oversikt over hele programstyret, samt observatører og administrasjon, finner du her.

Programstyremøtet i desember, startet med besøk på Newton Sunndal. Samarbeid skole/næringsliv er et viktig tema for SuSu-programmet og Newton Sunndal er sentral i denne sammenhengen.

Under er et bilde av programstyret, observatører og administrasjon som deltok på programstyremøtet i desember, samt et bilde av Pepper, roboten som tar imot både store og små på Newton Sunndal.

Tankesmie i Torvik

I september inviterte vi barnefamilier fra Sunndal og Surnadal til «Tankesmie» i Torvik hos Nina Torvik i selskapet «Opp og Ut». Vi har gjennomført en tankesmie tidligere med bedriftsledere og programstyret hvor vi ville avdekke hvilke behov bedriften hadde og hva de mente at vi som tilretteleggere av næringsutvikling skulle prioritere.

Denne gang var fokuset «bolyst og blilyst» som er viktig i rekrutteringssammenheng og omdømmebygging. Det handler til slutt om attraktivitet og muligheten til å øke tallet på innbyggere og få kompetanse og arbeidskraft til regionen.

Slike møter med næringsliv og innbyggere gir oss gode råd om hva som er viktig og hva vi bør prioritere av tiltak for å skape vekst og utvikling på Indre Nordmøre i SUSU-regionen.

VI ba om de vurderte hva som var viktigst for at de flyttet hjem eller flyttet hit. Og Den største motivasjonen til å flytte hit/hjem var nærhet til familie, jobb, oppvekst/miljø for barna, attraktivt boligområde, nettverk fra oppveksten.

De fleste sa det var jobbtilbud for begge, og det var avgjørende. Godt tilbud og nærhet til barnehage og skole for var av stor betydning, stor motivasjon for å flytte.

Samtidig var det meget fornøyd med skole, barnehage, helse/legesenter, idrettstilbud og renovasjon som kommunale tjenester.

Det var poengterte av de fleste at de savnet møteplasser der barna er med (lekeland), og møteplasser for ungdom som ikke driver organisert idrett. Vi ba om råd på hvordan vi best kan rekruttere tilflyttere, og det var å tilby attraktive jobber og fine boligtomter som var avgjørende og definitivt enighet om

Beliggenhet og plassering av boligtomter var veldig viktig, i åpent landskap og romslige tomter, samtidig var det viktig at det var sentrumsnært, og nærhet til skole og barnehager.

De fritidsaktivitetene som de vurderte som er viktig var musikk/kulturskole, svømmehall, bredde-idrett, samt aktiviteter for de minste barna.

Dette var viktige innspill for oss når vi skal prioriter aktiviteter og ikke minst når vi skal i gang med nye plandokument i begge kommunen i det kommende året.

Vi vil rette en stor takk til både store og små som var med denne ettermiddag i september.

Her er noen bilder av gjengen oms deltok i Bondepikenes kafe: