Instagram Facebook

Etablering og vekst med SuSu

SUSU – kommunalt oppgavefelleskap for næringsarbeid har gjennom SUNS og næringsavdelinga ved Surnadal kommune jobbet tett på gründere og etablert næringsliv.

Gjennom gründermobiliseringsprosjekt, koronasamtaler og møter med gründere og bedrifter, har vi sett et behov for et breiere tilbud. Vi har derfor følgende mål vi vil videreutvikle:

Bedre nyetableringer i SuSu
Flere vekstselskap i SuSu

SuSu har fått tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune til åtte tiltak for i enda større grad å kunne legge til rette for suksessfulle nyetableringer og vekstbedrifter.

Disse åtte tiltakene er:

Tiltak 1: Velkomstinformasjon til nye gründere
Tiltak 2: Tilby gratis kontorfasiliteter i en periode
Tiltak 3: Identifisere bedrifter med vekstpotensial
Tiltak 4: Gründerforum
Tiltak 5: Digitalt gründernettverk
Tiltak 6: Virkemiddelordninger
Tiltak 7: Forretningsutvikling
Tiltak 8: Tjenestedesign:

Målgrupper:

Personer som er nysgjerrig på og som har ideer for nyskaping og nye forretningsområder
Nyetablerere med prosjekter som vil utvikle en forretningsmodell for sin bedriftsetablering
Personer med nye prosjektidéer i eksisterende bedrifter som er aktuelle for søknad om finansiering fra f.eks. Innovasjon Norge eller Forskningsrådet (Spin-off)
Vekstbedrifter som er i gang, men trenger rådgivning for å ta bedriften videre.

Tiltakene vil snart bli igangsatt og orientering om tiltakene vil skje løpende gjennom 2021 via nyhetsbrev, e-post, samlinger og lokalaviser.