Instagram Facebook

Bli med hjem

SuSu KOF skal delta på rekrutteringsmessen «Bli med hjem» i Oslo, 6. april 2022. Messen arrangeres av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN), Molde Næringsforum og Næringsforeningen Ålesundregionen på The Hub. Se mer her: https://www.blimedhjem.no/bli-med-hjem-2022

Det har vært sendt ut invitasjon om å delta på messen til bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal, og responsen har vært veldig stor. Det gjør at det nå er venteliste for å delta på messen. Det er også bedrifter fra vår region som skal delta, i tillegg til SuSu.

«Bli med hjem» har vært arrangert en gang tidligere og hadde da stort besøk av personer som var interessert i å flytte til vår region. Vi regner ikke med at interessen har blitt mindre etter to år med pandemi. Dette er en god anledning til å markedsføre kommunene våre som bo- og arbeidssted, og til å sette fart på arbeidet med slike fellestiltak.

Vi vil ha med en fellesannonse med stillinger ledig i Sunndal og Surnadal til messen. Med dette vil vi vise fram det mangfoldet av arbeidsplasser som finnes i våre kommuner. Ta kontakt om dere ønsker å være med på en slik fellesannonse på e-post: post@susu.no.

Fra messen Bli med hjem 2019

Se også ledige stillinger her. (nav.no)