Instagram Facebook

SuSu - kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid i Surnadal og Sunndal

SuSu – kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid: Sunndal-Surnadal – sammen for en døgnåpen region i vekst.

SuSu – kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid er et samarbeid mellom Sunndal og Surnadal med mål om å utvikle folketall, antall arbeidsplasser og utvikle regionen som felles arbeids-, bo- og sørvisregion (ABS-region).

Ledige stillinger